Nahrávám...

Práci Městského divadla Kladno a Divadla Lampion na půdorysu dvousouborového divadla zastřešuje organizace Divadla Kladno s.r.o. Ta vznikla rozhodnutím magistrátu Statutárního města Kladno v roce 2012. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost vykonává Rada města Kladna. Jednatelem společnosti (statutárním orgánem)  je v současné době Jan Krafka. Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatele, je pětičlenná dozorčí rada (současní členové: Mgr. Robin Tesárek, RNDr. Petr Kratochvíl, Petra Melčová, Michal Muláček, Jan Štraub). Na činnost společnosti Divadla Kladno s.r.o. finančně přispívá Statutární město Kladno a Středočeský kraj.

Lidé

Vedení Divadla Lampion a Městského divadla Kladno

Ing. Mgr. Irena Žantovská Ph.D.
jednatel společnosti
e: zantovska@divadlokladno.cz

Ing. Linh Jíchová
ekonomka společnosti
t: 725 922 380
e: linh@divadlokladno.cz
 

Jaroslav Slánský
umělecký šéf Městského divadla Kladno
t: 724 502 102
e: slansky@divadlokladno.cz
 

Lucie Radimerská
umělecký šéf Divadla Lampion
t: 602 387 840
e: radimerska@divadlokladno.cz
 

Jana Marečková
tajemnice uměleckého provozu Městského divadla Kladno
t: 607 511 175
e: mareckova@divadlokladno.cz
 

Karel Koláček
vedoucí provozu Městského divadla Kladno a Divadla Lampion
t: 776 097 555
e: kolacek@divadlokladno.cz
 


Dramaturgie

Kristýna Čepková
dramaturgie Městského divadla Kladno
t: 732 173 511
e: cepkova@divadlokladno.cz
 

Anna Smrčková
dramaturgie Městského divadla Kladno
t: 737 017 966
e: smrckova@divadlokladno.cz
 

Matouš Danzer
dramaturgie Divadla Lampion
t: 737 247 715
e: mateo.danzer@gmail.com
 


Lektoři

Dominika Prokopová
divadelní lektorka
t: 739 315 652
e: prokopova@divadlokladno.cz
 


Obchodní oddělení a produkce

Linda Luptáková
vedoucí obchodního oddělení, public relations
t: 720 074 129
e: luptakova@divadlokladno.cz
 

Lucie Černá
zájezdy a školy Městského divadla Kladno
t: 725 573 040
e: cerna@divadlokladno.cz
 

Dagmar Brandlová
představení Městského divadla Kladno pro firmy a seniory
t: 723 143 634
e: brandlova@divadlokladno.cz
 

Marie Slabá
produkce Městského divadla Kladno
t: 724 502 103
e: slaba@divadlokladno.cz
 

Michaela Faltýnková
předplatné Městského divadla Kladno
t: 724 502 106
e: faltynkova@divadlokladno.cz
 

Julie Válková
produkce Divadla Lampion
t: 702 203 448
e: valkova@divadlokladno.cz
 

Kateřina Slavíková
školy a školky Divadla Lampion
t: 724 502 118
e: obchod@divadlokladno.cz
 


Grafický design

Tomáš Glasberger
grafický designer
t: 602 663 328
e: grafik@divadlokladno.cz 
 


 Účetní oddělení

Lucie Voslářová
mzdová účetní
t: 725 853 024
e: voslarova@divadlokladno.cz
 

Helena Nováková
hlavní účetní
t: 724 502 117
e: h.novakova@divadlokladno.cz
 

Jana Šímová
finanční účetní
t: 725 922 434
e: simova@divadlokladno.cz
 

Iveta Drozdová
fakturace
t: 724 502 105
e: fakturace@divadlokladno.cz
 


Krejčovna

Věra Kalábová
vedoucí krejčovny
e: kalabova@divadlokladno.cz

 


Půjčovna kostýmů

Věra Vaiglová
t: 720 073 375


 


Divadelní archiv

Tereza Rejdová
e: archiv@divadlokladno.cz


 

100 let profesionálního divadla v Kladně

Historické milníky

konec 40. let
vznik divadla jakožto pobočky Ústředního loutkového divadla

1950
zahájení profesionální působnosti

1951
divadlo sídlí na náměstí Starosty Pavla

1957
umělecký vedoucím Václav Charvát

pol. 70. let
umělecký vedoucím Jaroslav Volf

1985
umělecký vedoucím Pavel Polák

1990
ředitelem Karel Brožek, změna názvu divadla na Divadlo Lampion

2006
sloučení s Městským divadlem Kladno pod vedením Blanky Bendlové, uměleckým šéfem Ondřej Lážňovský

2008
uměleckým šéfem Zita Morávková

2013
uměleckým šéfem Daniel Přibyl, jmenování kmenového režiséra Branislava Mazúcha

2014
vznik výtvarného ateliéru

2016
ředitelem Divadel Kladno s.r.o. jmenován Jan Krafka, uměleckým šéfem Divadla Lampion Branislav Mazúch

2017
uměleckým šéfem Lucie Radimerská

Historie Divadla Lampion

Divadlo vzniklo na úplném konci 40. let, v rámci velké vlny řízeného zakládání divadel jako pobočka Ústředního loutkového divadla. Profesionální působení zahájilo 8. ledna 1950 premiérou dvou inscenací: Tonda čaruje a Zlatý motýl (režie L. Mičánek). V budově na náměstí Starosty Pavla (tehdy náměstí Revoluce) sídlí od roku 1951. V jeho dlouhé historii se neustále střídala období samostatnosti a správního spojení s Městským divadlem Kladno.

První významnější etapou kladenské loutkové scény bylo období uměleckého vedení divadla Václavem Charvátem (1957 – pol. 70. let). V divadle  působily tehdy výrazné osobnosti loutkového divadla jako byli: herečka a režisérka Markéta Schartová, výtvarníci Lubor Friedrich a Karel Hlavatý, režiséři Jiří Jaroš, Vladimír Gromov a později zejména tvůrčí tým Karel Brožek (režie), Alois Tománek (scénografie) a Jaroslav Pešek (choreografie). Za vrchol tohoto období je považována inscenace Maeterlinckovy hry Smrt Tintagilova (prem. 1969, režie Karel Brožek, výprava Alois Tománek), v titulní roli s Markétou Schartovou.

V dalším období, pod vedením Jaroslava Volfa, měla určující vliv na směřování divadla dramaturgyně Venuše Dytrychová. S divadlem v této době začali spolupracovat režiséři Karel Makonj, Zdeněk Miczko, Josef Henke, Pavel Vašíček a Jiří Středa, výtvarníci Zdeněk Bauer a Zdeněk Hajduch. Asi nejvýraznější inscenací této éry bylo Děvčátko z rýžových polí (1983, režie Karel Brožek, výprava Zd. Bauer, H. Cigánová), ve které již účinkovala herečka Waldraut Ritterová, která v Lampionu působí dodnes. Jaroslava Volfa ve funkci uměleckého šéfa vystřídal v roce 1985 Pavel Polák, který dříve působil v Naivním divadle v Liberci a buduje především repertoár pro nejmenší.

Další éra kladenské loutkohry se započala po revoluci. V roce 1990 nastoupil na místo ředitele již dlouhodobý spolupracovník divadla Karel Brožek. Divadlo bylo konečně přejmenováno na Lampion. Vrátil se výtvarník Alois Tománek a dramaturgyní divadla se stala Nina Malíková. Divadlo se zaměřilo, kromě tvorby pro děti i na dospívající a dospělé publikum (například Gayova Žebrácká opera (1996), variace na Marloweovu Tragickou historii o doktoru Faustovi (1997) či pozoruhodný divadelní experiment inspirovaný knížkou R. D. Bacha Racek (1997), vše v režii Karla Brožka). Historicky prvně se na scéně loutkového divadla objevil jako autor i Václav Havel (Zítra to spustíme!, 2000, režie Karel Brožek).

V lednu 2006 bylo divadlo opět sloučeno s Městským divadlem Kladno (pod vedením Blanky Bendlové). Uměleckým šéfem se stal Ondřej Lážňovský, dramaturgyní Zuzana Vojtíšková. Lážňovský  často spolupracoval s výtvarnicí Petrou Vykoukalovou. V tomto období stojí za zmínku například inscenace Tajemný hrad v Karpatech (rež. Ondřej Lážňovský). Ondřeje Lážňovského ve funkci uměleckého šéfa vystřídala v sezóně 2008/2009 Zita Morávková. Za jejího působení vznikla například pohybově-taneční inscenace Putování smůly za štěstím (rež. Martin Pacek). Z tohoto období přetrvává v repertoáru Lampionu již jen inscenace Pejsek a kočička.

Od jara 2013 do konce roku 2015 byl uměleckým šéfem divadla Daniel Přibyl. Jako kmenového režiséra angažoval Branislava Mazúcha a začal vznikat základ současného repertoáru. Za Přibyla dále proběhla rekonstrukce zkušebny v divadelní a výtvarný ateliér, začala se rozšiřovat nabídka doprovodných programů (ojedinělé doprovodné akce a pravidelné výtvarné dílny) a byla dokončena rekonstrukce velké budovy Městského divadla Kladno. Krátce zde působila jako dramaturgyně Jana Kuklová.

V lednu 2016 vystřídal Přibyla ve funkci uměleckého šéfa dosavadní kmenový režisér Branislav Mazúch. Změnilo se také vedení divadla – na pozici jednatele nastoupil Jan Krafka. Od dubna 2017 byla dramaturgyní Divadla Lampion Helena Kebrtová, která zde již působila v sezóně 2014/2015. Díky dokončení rekonstrukce MDK a odchodu činoherního souboru zpět do samostatné budovy vznikl prostor pro další rozšiřování činnosti Divadla Lampion. Novinkou v sezóně 2017/2018 je proto dramatický kroužek a bohatá nabídka  doprovodných programů (včetně specializovaných dramaticko-výchovných divadelních dílen) pod vedením lektorky Dominiky Prokopové. Od října 2017 Divadlo Lampion umělecky vede Lucie Radimerská, která nastoupila společně s kmenovým dramaturgem Matoušem Danzerem.

Budova divadla a plány jeviště

Divadlo Lampion

Ústřední loutkové divadlo – pobočka Kladno 1949–51; Loutková scéna MD na Kladně 1951–60; Krajské oblastní loutkové divadlo Kladno 1960–62; Středočeské loutkové divadlo 1962–90; Divadlo Lampion 1990–dosud)

Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Ve všední dny hraje Lampion převážně objednaná představení pro školní publikum, o víkendech pro veřejnost. 

Pronájem divadla

Divadlo Lampion může být na chvilku Vaše! Prostory Divadla Lampion je možné si po domluvě  pronajmout na vlastní akcí.

Pronájmy rozdělujeme do dvou kategorií:

 

Vaše narozeninová oslava v Divadle Lampion

Zažijte se svými dětmi, kamarády a rodinou výjimečnou narozeninovou oslavu v prostředí Divadla Lampion.

Speciální narozeninový balíček obsahuje:

* 10 vstupenek na Vámi vybrané představení Divadla Lampion.

* Rezervaci vstupenek uprostřed sálu ve třetí řadě.

* Herecký soubor bude upozorněn na oslavence v hledišti a na konci představení mu poblahopřeje.

* Plakát s věnováním a další dárkové předměty divadla.

* Poskytnutí prostoru pro narozeninovou oslavu na hodinu a půl.

Unikátní oslavu v kulturním prostředí můžete získat již za 1250,- Kč.

 

Pronájem prostor pro Vaši akci, koncert, benefici apod.

Možnost pronájmu velkého sálu Divadla Lampion pro vlastní příležitost.

K dispozici Vám může být jeviště, hlediště, přilehlé šatny - vše po předchozí domluvě.

V případě zájmu je Vám k dispozici také standardní vybavení divadla a technické vybavení (světla, zvuk) včetně personálu.

Cena se odvíjí od konkrétních požadavků, v případě zájmu kontaktujte produkční Julii Válkovou na emailové adrese valkova@divadlokladno.cz nebo na telefonním čísle 702 203 448.

Dokumenty

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací ke stažení zde.
 


Návrh rozpočtu společnosti Divadla Kladno s.r.o. pro rok 2018

Návrh rozpočtu pro rok 2018 ke stažení zde.
 


Výroční zpráva společnosti Divadla Kladno s.r.o. za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016 je ke stažení zde.