Nahrávám...

Kouzelná Rybovka

Jan Jakub Ryba, Matěj Forman

Premiéra 3. 12. 2021

Pospíchejme k Betlému, místu svatému, k Dítěti nebeskému, Pánu věčnému. Budem se mu klaněti, zpěvy slavně chváliti. Co se zdávna zvěstovalo, to se nyní vykonalo, neb leží v jesličkách již zrozen Pán Ježíš. To jest noc skvostná, to jest noc milostná. Hvězdičky krásně plápolají, krásní tónové ze všech stran se rozléhají.

Slavná pastorální skladba Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční k narození Páně se v divadelním zpracování režiséra a výtvarníka Matěje Formana stává neopakovatelným zážitkem v kulisách Kostela sv. Šimona a Judy v Praze. Spojení živého provedení pastorální skladby s divadelně-výtvarnými obrazy v prostoru barokního svatostánku vychází ze setkání Divadla Lampion, Divadla bratří Formanů, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, dirigenta Zdeňka Klaudy a Kühova smíšeného sboru.

Při společné práci na tomto hudebně-divadelním projektu by bylo těžké se nedotknout také lidského příběhu Jakuba Jana Ryby, jemuž se nevyhlo utrpení a nepochopení. Přesto se z něj pro nás zrodilo dílo s radostným poselstvím a nám blízkou a důvěrnou atmosférou.

Pojďme tam, pojďme tam Dítě vítati, písněmi, hudbami vychvalovati.

Premiéru inscenace podpořili:

Nejbližší termíny:

$('.cookie-consent-why-but').hide();