Nahrávám...

Jak chodit do divadla v červnu?

Vážení diváci,

máme velkou radost, že po tak dlouhé době smíme otevřít divadlo a pozvat vás do hlediště.

Za jakých podmínek mohu do divadla přijít a jak prokážu, že podmínky splňuji?

Abychom vás mohli na představení vpustit, musíte splnit jednu ze čtyř následujících podmínek:

 • Nejdéle před 7 dny jste absolvovali RT-PCR test s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.
 • Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrném místě s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.
 • Byli jste očkováni proti nemoci COVID-19 a při návštěvě divadla doložíte, že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního či PCR) neuplynulo více než 180 dní -prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení, buď v písemném potvrzení nebo formou SMS zprávy na displeji vašeho telefonu.

UPOZORŇUJEME, že samotesty podle aktuálně platných nařízení nemůžeme uznat.

Jak to bude probíhat po příchodu do divadla?

 • Foyer divadla bude otevřeno 60 minut před začátkem představení. Počítejte, že odbavení bude tentokrát trvat déle, nechoďte proto na poslední chvíli, přijďte prosím s dostatečným předstihem.
 • Pobyt ve vnitřních prostorech divadla bude možný pouze s nasazeným respirátorem bez výdechového ventilu.
 • Po celou dobu ve foyer i v sále dodržujte rozestupy.
 • Občerstvení či nápoje bude možné konzumovat pouze ve venkovních prostorech divadla a Divadelní kavárny.

Jak bude probíhat usazení v sále se zachováním rozestupů?

V sále budou moci vedle sebe sedět pouze členové jedné domácnosti. Jinak musí zůstat mezi diváky vždy alespoň jedno sedadlo volné. Místo na vstupence bude mít pro vás pouze informativní charakter. Samotné usazení v sále bude koordinováno hledištním personálem divadla.

Co když se pravidla pro vstup do divadla změní?

I to se může stát a dá se to očekávat. Proto před návštěvou divadla sledujte naše webové stránky: www.divadlolampion.cz, kde budou uveřejněny vždy aktuálně platné informace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese pokladna@divadlokladno.cz nebo telefonicky na čísle 724 502 114.