Pracovní příležitosti

Administrativní, technické a výrobní profese

O volných pozicích administrativní nebo technické povahy divadlo zpravidla informuje inzercí v místním tisku, na webových stránkách, v sociálních sítích a elektronickým zpravodajem.

Umělecké profese

Umělecké soubory Městského divadla Kladno a Divadla Lampion jsou doplňovány individuálně z rozhodnutí uměleckého šéfa. Herecké konkurzy pořádá divadlo jen zcela výjimečně. Nabídky umělecké spolupráce s profesními životopisy lze zaslat uměleckému šéfovi, e: slansky@divadlokladno.cz.

Literární spolupráce

Jednou z uměleckých priorit Městského divadla Kladno i Divadla Lampion je spolupráce s autory při vzniku původních dramatických textů nebo nových překladů. Dramatičtí autoři a překladatelé se mohou obracet na dramaturgy obou uměleckých souborů s nabídkou vlastních textů, a to nejlépe elektronickou cestou (e: kristynacepkova@gmail.com). Doporučujeme texty opatřit krátkou anotací; u překladových prací se předpokládá souhlas původního autora či jeho agentury s překladem díla do češtiny. Nevyžádané rukopisy zaslané poštou divadlo zpět nevrací.