PF 2018

Vážení přátelé, blíží se čas vánočních svátků a s nimi nový rok 2018. Dovolte, abych vám, divákům, poděkoval za přízeň, kterou projevujete oběma kladenským divadelním scénám, Městskému divadlu Kladno a divadlu Lampion. Obzvláště rád bych poděkoval vedení města Kladna v čele s panem primátorem Milanem Volfem za podporu kultury, a to v nejširším slova smyslu. Počet vás, kteří se do obou divadel pravidelně vracíte, neustále stoupá. Tato skutečnost nám dává energii a sílu k dalšímu tvůrčímu úsilí a zároveň nás zavazuje vás nezklamat a přinášet nové divadelní zážitky. Naší největší odměnou je váš potlesk. Dovolte abych za všechny zaměstnance obou divadel tentokrát zatleskal já vám. Velmi si vás vážíme. Přeji vám klidné prožití vánočních svátků a do roku 2018 vám přeji, podobně jako si přejeme my, divadelníci před každou premiérou, ZLOMTE VAZ. Jan Krafka