Matouš Danzer

dramaturg

Dokončuje studium literární tvorby na VŠKK (dříve Literární akademie Josefa Škvoreckého) v ateliéru Markéty Bidlasové. Jeho předchozími pedagogy byli například Arnošt Goldflam, Radek Malý nebo Vlado Štancel. Od roku 2014 působí jako autor a dramaturg v Divadle PULS. V minulosti autorsky spolupracoval s Divadlem Semafor a Pidivadlem. Překláda ze španělštiny, kterou jako pedagog také učí.