Host Tajemství lesní tůně

Tentokrát se vypravíme do¨Jižních Čech, do kraje protkaného potůčky a potoky, řekami a říčkami a množstvím přenádherných rybníků a tůní. U jedné takové tůně žijí dva rybáři Matěj a Mikeš. Ti náhodou vyslechnou pověst o tajemství Jakuba Krčína, které je ukryté na jejím dně. Jestli se podaří paní všech vod, paní Bršlici a hejkalovi Kociánkovi toto tajemství uchránit před lidskou chamtivostí, zabránit katastrofě a vysvobodit jednu dušičku z moci pekelné, to uvidíte v naší pohádce. Dne 21.1. v 15:00