Blanka Bendlová

ředitelka Městského divadla Kladno a Divadla Lampion

Po studiích etiky a estetiky na Filozofické fakultě nastoupila do nakladatelství Olympia jako odborná redaktorka dětské a sportovní literatury. V roce 1992 vyhrála konkurz na místo vedoucí odboru sociálních věcí, kultury a zdravotnictví na Městském úřadě v Kladně. V roce 1997 se stala ředitelkou Okresní hospodářské komory v Kladně. V únoru 2002 nastoupila do funkce náměstka ředitele Městského divadla v Kladně a 1. 7. 2002 byla jmenována Radou města Kladno do funkce ředitelky divadla. V letech 2003-2004 vykonávala funkci náměstka primátora Statutárního města Kladno a zároveň byla pověřena vedením Městského divadla Kladno. V současné době je jednatelkou společnosti Divadla Kladno, s.r.o. Divadlu se věnuje aktivně od dětství; v mládí hrála v Ostravě několik let amatérské divadlo, na vysoké škole obhajovala diplomovou práci Místo dramatu v systému umění. Ve volném čase se věnuje aktivně charitativní činnosti s postiženými dětmi a sportuje.